801 800 141

 Dostęp do Internetu

Trudno obecnie wyobrazić sobie dynamicznie funkcjonującą firmę w jakimkolwiek sektorze gospodarki, która nie korzystałaby z dostępu do Internetu. Tworzenie nowych kanałów dystrybucji, optymalizacja przepływu danych czy tworzenie serwisów informacyjnych to zaledwie niektóre z metod uzyskania przewagi nad konkurencją za pomocą globalnej Sieci. 
P.T. INTER-MEDIA jest liderem na lokalnym rynku innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Dysponując własną siecią transmisji danych, dostarcza swoim klientom usługi internetowe w najszerszym zakresie i o najwyższej jakości technologicznej.
Dokonując wyboru dostawcy usług dostępu do Internetu, należy zwrócić uwagę na liczbę, rodzaj i szybkość połączeń sieci IP operatora z innymi sieciami oraz charakter jego własnych zasobów sieciowych. 

Jakość
Wszystkie punkty wymiany ruchu IP, zarówno z operatorami krajowymi, jak i zagranicznymi, utrzymywane są na takim poziomie, aby zapewnić naszym klientom stały i bezawaryjny dostęp do Internetu
P.T INTER-MEDIA nie stosuje overbookingu (celowego pogarszania jakości transmisji internetowej w celu zmniejszenia obciążenia łączy i punktów styku z innymi operatorami). Ponadto, P.T INTER-MEDIA określa bardzo restrykcyjne parametry techniczne transmisji w sieci – średnie straty pakietów do 0,5%, średnie opóźnienia pakietów do 30ms, średnia mierzona dostępność usługi dla Klienta końcowego wynosi 99,8% w skali roku.

Korzyści dla klientów

  • Wysokiej jakości dostęp do Internetu. 
  • Dostęp z Internetu do zasobów danych klientów. 
  • Gwarancja dostępności i jakości pasma. Brak overbookingu. 
  • Dostęp za pośrednictwem sieci P.T INTER-MEDIA do sieci IP największych operatorów Internetu na świecie. 
  • Uzyskanie kompletnego rozwiązania – P.T INTER-MEDIA zapewnia łącze dostępowe i sprzęt końcowy. 
  • Ochrona tej sfery działalności firmy, która jest kluczowa dla realizacji celów biznesowych. 
  • Bezpieczny outsourcing, który umożliwia pełną koncentrację na realizacji celów firmy i przeniesienie odpowiedzialności za całe rozwiązanie na dostawcę. 
  • Oszczędności wynikające z uruchomienia usług dodatkowych oraz z ograniczenia własnych czynności operacyjnych.

Funkcjonalność
Usługa Dostęp do Internetu polega na transmisji międzynarodowego i krajowego ruchu TCP/IP przy wykorzystaniu routingu statycznego. Usługa ta może zostać dostarczona do wskazanego portu jako standard interfejsowy 1000BaseT na routerze dostarczonym, zainstalowanym i utrzymywanym przez P.T INTER-MEDIA. Do zarządzanego routera może zostać podłączona sieć lokalna, zawierająca stacje robocze oraz serwery danych.
W ramach usługi dostarczane jest łącze dostępowe w technologii radiowej lub światłowodowej. Szybkość transmisji jest dostosowywana do potrzeb i może stanowić dowolną wielkość pomiędzy 256 kb/s a 1Gb/s.

Zobacz również:
    Biznes Internet Asymetryczny
    Biznes Internet PRO

© PTIM 2007-2014 projekt: Grafinet