801 800 141

 Fundusze europejskie


dla rozwoju Mazowsza

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne INTER-MEDIA Sp. z o.o.

informuje, że zrealizowało projekt pt.

"Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy INTER-MEDIA poprzez rozszerzenie zakresu działalności o produkcję masztów kratownicowych na potrzeby radiotelekomunikacji"

Inwestycja obejmuje zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych niezbędnych do realizacji celów projektu.

Całkowita wartość projektu: 371 816,08 PLN
Wartości dofinansowania: 179 093,49 PLN
Okres realizacji: 02.02.2009 r. - 31.10.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

© PTIM 2007-2014 projekt: Grafinet