801 800 141

 Centrale wirtualne IP

Istotą usługi Centrali wirtualnej IP jest to, że Klient w ramach abonamentowej usługi telekomunikacyjnej nabywa funkcjonalność zaawansowanej centrali telefonicznej bez konieczności zakupu drogiego urządzenia telekomunikacyjnego. Kierowanie ruchem telefonicznym odbywa się poprzez  fizyczne urządzenie operatora (zlokalizowane w centrum danych), na którym wielu Klientów obsługiwanych jest jednocześnie, co radykalnie obniża koszty świadczonej usługi. W siedzibie - bądź oddziałach rozproszonych Firmy - zainstalowane są jedynie aparaty telefoniczne, komunikujące się z centralą za pośrednictwem protokołu IP.

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest gwarantowana dostępność usługi, zapewniona przez redundancję urządzeń fizycznych oraz połączeń i zasilania Centrum Danych. Tak więc w wypadku ewentualnej awarii połączenia fizycznego pomiędzy biurem Klienta a Centralą IP, osoby dzwoniące do Firmy Abonenta nie wiedzą o zaistniałej awarii, a ich połączenia mogą być kierowane drogą awaryjną (np. na telefony komórkowe pracowników). W klasycznym przypadku linii telefonicznej podłączonej do centrali w siedzibie Firmy, w wypadku uszkodzenia kabla przerwa w łączności klientów z Firmą może trwać nawet kilka dni.

Kolejnym atutem rozwiązania jest możliwość integracji rozproszonych oddziałów Firmy w jednolitą strukturę, zapewniającą dzwoniącemu klientowi Abonenta łatwość komunikacji z poszczególnymi działami bądź osobami pod jednym numerem telefonu, niezależnie od fizycznej lokalizacji oddziałów bądź pracowników (możliwe jest np. podłączenie numeru wewnętrznego Firmy w mieszkaniu pracownika w innym województwie - e-praca). Jednocześnie pracownicy niezależnie od rozproszenia geograficznego dzwonią na numery wewnętrzne bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jednoczesną zaletą takiego rozwiązania jest budowanie wizerunku profesjonalnej, nowoczesnej Firmy stosunkowo niewielkim kosztem, bez konieczności zakupu drogich urządzeń telekomunikacyjnych oraz obsługi technicznej, jak również niezwykła skalowalność usługi i w zasadzie nieograniczona liczba dostępnych linii, umożliwiających jednoczesną rozmowę wewnątrz jak i na zewnątrz Firmy.

Poniższe zestawienie obrazuje standardową funkcjonalność Centrali wirtualnej IP

 • Automatyczna sekretarka
 • Autoryzacja abonentów
 • CLIP - identyfikacja numeru wywołującego
 • CLIR - identyfikacja dzwoniącego
 • IVR - komunikaty słowne służące nawigacji dzwoniącego
 • Music On Hold - muzyka zamiast sygnału
 • Music On Transfer - muzyka podczas przełączania
 • Parkowanie rozmów
 • Poczta głosowa - Voice2email
 • Połączenia trójstronne
 • Przekierowywanie na podstawie numeru abonenta wywołującego
 • Przekierowywanie połączeń bezwarunkowe
 • Przekierowywanie połączeń w przypadku braku zgłoszenia
 • Przekierowywanie połączeń w przypadku zajętości
 • Szybkie wybieranie
 • Transfer bez powiadamiania
 • Transfer z powiadamianiem
 • Wirtualne biura
 • Wybieranie skrócone

Koszt aktywacji oraz abonamentu negocjowany jest indywidualnie.

Zobacz również:
    Centrale dedykowane IP

© PTIM 2007-2014 projekt: Grafinet